Stopnie KYU


6 KYU – PAS BIAŁY

1. SKŁADANIE JUDOGI, WIĄZANIE PASA

2. REI HO (UKŁONY)

3. SHIZEN (POSTAWY) (SHIZEN TAI)

4. SHIN TAI (KROKI) (TSUGI ASHI, AYUMI ASHI)

5. UKEMI (PADY) Z POZYCJI KUCZNEJ

6. KUMI KATA (UCHWYT)

7. HAPPO NO KUZUSHI (WYCHYLENIA)

8. KATAME WAZA: (TRZYMANIA) Kesa Gatame, Tate Shiho Gatame (1), Yoko Shiho Gatame (2), Kami Shiho (3), Tate Shiho Gatame (4)
(1)


5,5 KYU


5 KYU


4,5 KYU


4 KYU


3,5 KYU


3 KYU


2 KYU


1 KYU